Tag Archives: lakeview city

Tiến độ xây dựng khu nhà phố, biệt thự Lakeview City quận 2 cập nhật ngày 13/04/2017 Tôi không thể cung cấp cho bạn mức giá thấp nhất, tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn chất lượng cao nhất....  xem chi tiết

Chương Trình Ưu Đãi LakeView City   Lịch thanh toán đặc biệt 30 – 65% áp dụng cho tất cả các sản phẩm Lakeview City. Đặc biệt, khu Biệt Thự Sông và Nhà phố vườn căn Góc sẽ áp dụng...  xem chi tiết